HAARBİ

TextMore

Kaba Kod

Yalnızca insan gözüne yönelik olarak tanımlanan ve algoritmaların üst düzey ifadelerini içeren yapılandırılmış metindir.

HT Kodları ve Kullanımı

[T]HT Kodu Kullanımı[/T] [P][KOD]Yazı[/KOD][/P] [T]HT Kodları[/T] [P][B]T[/B] : Başlık, Örnek:[/P] [T]Başlık[/T] [P][B]B[/B] : Kalın, Örnek:[/P] [B]Kalın[/B] [P][B]I[/B] : İtalik, Örnek:[/P] [I]İtalik[/I] [P][B]P[/B] : Paragraf, Örnek:[/P] [P]Paragraf[/P] [P][B]MARK[/B] : İşaretli, Örnek:[/P] [MARK]İşaretli[/MARK] [P][B]DEL[/B] : Üstü çizili, Örnek:[/P] [DEL]DEL[/DEL] [P][B]INS[/B] : Altı çizili, Örnek:[/P] [INS]INS[/INS] [P][B]SUB[/B] : Alt, Örnek:[/P] Normal[SUB]Alt[/SUB] [P][B]SUP[/B] : Üst, Örnek:[/P] Normal[SUP]Üst[/SUP] [P][B]URL[/B] : Bağlantı, Örnek:[/P] [URL]https://haarbi.com[/URL] [P][B]LINE[/B] : Bir satır boşluk, Örnek:[/P] [LINE]

Pera - Sensiz Ben

Ne kağıt kalemsiz olmayı bilir ne de ben sensiz kalmayı Neden bir dert biter diğeri gelir ateştir bu iyi bilir yakmayı Kuşları anladım da senin kanatların yok nasıl uçtun da gittin Kırık cam misali hatalarım acıtır seni böyle mi kaybettim Bul beni kaybolmuşum izim silinmiş dilim suskun susmuşum Bak bana mahvolmuşum senden kendimi almayı unutmuşum Bul beni kaybolmuşum gecem günüme karışmış bir hoşum Sanma ki sarhoşum ne var ne yoksa yıkıldı içimde bomboşum Sensiz ben bomboşum Ne gün güneşe doymayı bilir ne de ben sana bakmayı Uyutsun gece beni sevmesem de sensiz hayaller kurmayı Dikenleri anladım da senin çiçeklerin vardı nasıl soldun da gittin Fırtınam oldun yıkıldım ben söyle seni böyle mi kaybettim

İndis

Bir koleksiyondaki özel bir elemanı işaret etmek üzere kullanılan yapıdır.

İkili Arama Ağacı

Düğüm sayısının iki olduğu ve düğüm üzerindeki elemanların belirli kurallar dahilinde yerleştirildiği ağç veri yapısıdır.

İkili Ağaç

Düğüm saysının iki olduğu ağaç veri yapısıdır.

İki Parçalı Graf

Bir graf veri yapısında, iki ayrık kümenin olduğu; kümeler arası kenarlara sahip graf veri yapısıdır.

IDE

Integrated Development Environment (IDE), tümleşik geliştirme ortamıdır. Bir yazılımın tasarlanmasından, dağıtım ve bakım prosedürlerine kadar ihtiyaç duyulabilecek pek çok bileşeni üzerinde barındırır.

Graf

Çizge olarak da ifade edilen, düğüm ve kenarlar ile organize edilen, doğrusal olmayan bir veri yapısıdır.

Generic

Generic değer ya da referans tipli herhangi bir veri türünü temsil eden genel bir ifadedir.

Fonksiyon

Geriye bir değer döndüren alt yordamdır.

En Kötü Durum Analizi

En kötü durum analizi, özel bir H heuristiği ile bir P probleminin örneklerine uygulandığında ortaya çıkan optimalden sapma ile ilgili analizdir.

Edge

Graf veri yapısında iki düğümü bir birine bağlayan yapıdır. Arc ya da relation olarak da ifade edilebilir.

Düzenli Graf

Bir graftaki tüm düğümlerinin derecesinin eşit olmasını ifade eden graf veri yapısıdır.

Düğüm

Bir yapısında kullanılacak özel tanım içeren veri yapısıdır.

Dönüş Tipi

Bir metodun geriye döndereceği veri tipidir.

GameMore